Recent Articles

Ekologie v praxi, Sluňákov

Ekologie v praxi, Sluňákov

Jak již bylo naznačeno, aktuálním trendem je udržovat minimální energetické ztráty a vracet se k obnovitelnému dřevu. A to vše v souladu s přírodou a ekologií. Ukázkovým příkladem takové stavby je volnočasové centrum Sluňákov v Horce nad Moravou, jež je unikátní stavbou svého druhu. Svými materiály a konstrukčním provedením se může hlásit k nízkoenergetickým, ekologickým stavbám a jeho účel jako [...]

Continue Reading

Orientace a velikost oken pro nízkoenergetické stavby

Orientace a velikost oken pro nízkoenergetické stavby

Přesná orientace jižních oken by měla být navržena podle daností pozemku, nadmořské výšky, okolní vegetace, zástavby a podobně. V oblastech s častými ranními mlhami je výhodné mírně vychýlení od jihu západním směrem. Naopak při časté odpolední oblačnosti je výhodnější orientace na jihovýchod. Odchylky by měly být do 15 ° od jihu. Optimální velikost oken je [...]

Continue Reading

Nízkoenergetická stavba potřebuje jednoduchou koncepci

Nízkoenergetická stavba potřebuje jednoduchou koncepci

Kvalita nízko energetických domů je podstatně určována zvolenou a realizovanou koncepcí celé stavby. Pokud jasně zpracována koncepce absentuje, může se objekt snadno stát spoustou prvků, stavebních řešení a materiálů bez logické souvislosti. Toto může vést k tomu, že jinak kvalitní materiály nebo řešení ve výsledku nesplňují požadovaný efekt a komfort. Častou chybou při stavbě nízkoenergetických [...]

Continue Reading

Výběr tepelné izolace pro stavbu

Výběr tepelné izolace pro stavbu

Při výběru izolačního materiálu projektant mimo jiné zohledňuje jeho difuzní odpor při průchodu vodních par, požární odolnost v souvislosti s izolovanou konstrukcí, vliv na okolí z hlediska hygieny i životnost materiálu. Ví, že vlhkost vniká do konstrukce prostřednictvím vlhkostního toku netěsnostmi vzduchotěsné vrstvy. Proto v projektu skladby obvodové konstrukce zohlední difúzní tok vytvořením nepropustné vrstvy, [...]

Continue Reading

Celulózová tepelná izolace

Celulózová tepelná izolace

Celulóza Aplikuje se foukáním do stěn dřevostaveb nebo nástřikem. Izolační desky z celulózy si stavebníci montují často sami. Buňky celulózy dobře regulují vlhkost a pohlcují hluk. Tyto vlastnosti jsou výhodné zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má vliv na snižování letního přehřívání obývaných prostorů. Aplikace foukáním pod vysokým tlakem zaručuje dokonalé vyplnění všech detailů stavby, ale [...]

Continue Reading

Ovčí vlna – tepelná izolace

Ovčí vlna – tepelná izolace

Čím jsou podmínky extrémnější, tím lépe izoluje! V létě vysokými venkovními teplotami ohřátá vlna uvolňuje vlhkost, stěny se ochlazují a snižují se tepelné toky v obvodových stěnách. Naopak, během nízkých zimních teplot se vlna ochlazuje a vlhkost v ní kondenzuje. Její výhodou je, že pohlcuje vlhkost bez změny tepelněizolačních vlastností. Uvolňuje se sorpční teplo, snižují [...]

Continue Reading

Tepelná izolace ze slámy

Tepelná izolace ze slámy

Sláma Lisované balíky kvalitní slámy splňující vlhkostní, objemové a hmotnostní kritéria mohou tvořit i nosné stěny – kladou se jako cihly nebo tvárnice. Tepelněizolační vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi minerální vlny, patří do třídy hořlavosti B2. Navíc jde o snadno dostupný materiál s možností svépomocné výroby, ale především mimořádně nízká cena předurčuje slámu na izolační [...]

Continue Reading

Korková tepelná izolace

Korková tepelná izolace

Korek se vyrábí  z kůry korkové borovice (ekologický expandovaný korek) bez přidávání umělých spojovacích prostředků. Opět hodnocení blízké superlativy: výborné tepelněizolační vlastnosti, stálý tvar, odolnost proti mírné vlhkosti. Vynikající fyzikální vlastnosti difuzně otevřeného, paropropustná korku s prakticky nulovou nasákavostí se ani po mnoha desetiletích nemění, jeho struktura vlivem prostředí nedegraduje. Přírodní vosk suberín v tomto [...]

Continue Reading

Tepelně izolační dřevovláknité desky

Tepelně izolační dřevovláknité desky

Izolační dřevovláknité desky Hydrofobizované izolační dřevovláknité desky ze smrkového nebo borového dřeva mají výborné tepelněizolační vlastnosti a vyrovnávají vzdušnou vlhkost podobně jako přírodní dřevo.   Pro zvýšení izolačních vlastností se lehké dřevovláknité desky kombinují s tvrzenou minerální vlnou nebo polystyrenem. Jelikož dobře drží omítku, používají se iv interiérech. Použití: na izolaci především odvětraných fasád dřevostaveb [...]

Continue Reading

Minerální tepelní izolace

Minerální tepelní izolace

Na trh se dodávají ve formě izolační plsti v rolích a měkkých deskách nebo ve formě tvrzených desek. Vzduch v mezerách vláken kamenné i skelné vlny snižuje jejich tepelnou vodivost od vnějšího prostředí k vnitřnímu. Minerální izolace ztrácí tepelněizolační schopnost již při 2% objemové vlhkosti, proto musí být dokonale ochráněna před vlhkostí. Mezi pozitiva patří: [...]

Continue Reading